Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
ELECCIONS SINDICALS 2006

per la defensa dels teus drets
per una altra manera de fer sindicalisme
per un espai laboral català

avancem amb tu!

 

Company/a,

Les eleccions sindicals són un moment important perquè en els propers anys es prendran decisions, a la teva empresa i en l’àmbit de la negociació col•lectiva, que t’afectaran directament.
I aquestes decisions es poden prendre en un o altre sentit.
La INTERSINDICAL-CSC et permet defensar els teus drets des d’una perspectiva nacional i de classe i amb la garantia que seran protegits amb tots els mitjans necessaris.
La INTERSINDICAL-CSC no és només una comunitat de serveis, és també un projecte en base a un triple compromís amb l’afiliació i delegats/des: el del suport amb tot el pes del sindicat si cal, el d’un assessorament rigorós i el de la informació i la formació constant.
Avancem amb tu, suma-t’hi!

Isabel Pallarès i Roqué
Secretària Confederal

per la defensa dels teus drets

Els serveis sindicals que t’oferim
- Atenció a l’afiliació i delegats/des amb visites i tramesa de publicacions
- Informació laboral i sindical: convenis, prestacions, seguretat social, prevenció de riscos…
- Assistència lletrada i defensa davant els conflictes laborals i administratius
- Representació en la negociació col•lectiva per a defensar els interessos de l’afiliació i millorar les condicions laborals
- Cursos de reciclatge de formació professional
- Formació als nostres representants sindicals
- Assessorament fiscal en conflictes col•lectius o individuals
- Punt d’informació laboral juvenil
- Suport a la dona
- Atenció als nounvinguts/des

per una altra manera de fer sindicalisme

Vivim un moment de crisi del sindicalisme, ancorat als vells models industrials i monopolitzat per maquinàries gestores de béns públics, més preocupades d’assegurar-se la seva supervivència i pactar rebaixes quan cal amb els govern de torn, que en treballar sindicalment com a organitzacions de i per als treballadors catalans/es.
Però el sindicalisme segueix sent necessari i hem de saber trobar la resposta adequada i contundent a les creixents desigualtats en les condicions de treball, la precarització, la marginació, l’alta sinistralitat, l’atur, la indefensió o la sobreexplotació.
Per la INTERSINDICAL-CSC un element clau és la importància de les seccions sindicals, un element de participació, debat i pressió de l’afiliació al centre laboral important que pot garantir que els mecanismes de representació funcionin.
Apostem a fons per donar també una dimensió més social al sindicalisme, implicant-lo en la defensa del territori, de la llengua i dels drets dels col•lectius socials més precaritzats dels Països Catalans.

per un espai laboral català

La INTERSINDICAL-CSC reivindica un marc propi de relacions laborals com a sindicat de país. Un espai laboral basat en dos principis: El de proximitat, adequant normatives i institucions a la nostra societat, i el d’identitat com a element clau del nostre espai socio-econòmic.

Així, reivindiquem i promovem:
-Competències legislatives en pensions, salari mínim o calendari laboral
-Competències plenes en ocupació, formació i immigració
- Un sistema català de Seguretat Social amb caixa pròpia
- L’adequació dels marcs de negociació col•lectiva al nostre àmbit territorial
- Canviar el sistema fiscal que perpetua un espoli social contrari als intressos col.lectius
- Uns serveis públics de qualitat com a vertebradors d’aquest espai

Aquesta ha de ser la nostra aportació, actuant localment per incidir globalment. Perquè només així és possible un mon de pobles lliures i dels treballadors/es.

Recull de Premsa

�ltimes not�cies

Revista
números anteriors

La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLET� ELECTR�NIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda


 

  Intersindical-csc � Portal de l'Angel 38, 1r pis � 08002 Barcelona � Tel. 934813660