Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
ALTRES LLEIS D'INTER�S
DocumentDescarrega
Llei org�nica de llibertat sindical
Normativa i criteris de seguretat i salut en el treball
Llei de Prevenci� de Riscos Laborals
Llei de conciliació familiar
Llei de conciliació de vida familiar del personal de les administracions públiques catalanes

 

Recull de Premsa

�ltimes not�cies

Revista
números anteriors

La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLET� ELECTR�NIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda


 

  Intersindical-csc � Portal de l'Angel 38, 1r pis � 08002 Barcelona � Tel. 934813660