Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
FIC
La FIC ( Federaci� d�Ind�stries de Catalunya ) �s la federaci� d�industria de la Intersindical-CSC . Agrupa els treballadors i les treballadores dels sectors econ�mics del metall, t�xtil, arts gr�fiques, qu�miques, transport i de totes les altres activitats econ�miques que es considerin industrials.

L'objectiu �ltim de la FIC �s aconseguir que l�organitzaci� de l�estructura i de l�activitat econ�mico-social del m�n del treball es basi en uns principis d�efic�cia i gesti�, i de respecte a la dignitat dels treballadors i treballadores.

Atesa la din�mica pr�pia de cada sector ec�nomic de la ind�stria, la FIC potenciar� les seccions sindicals, com a nucli dela negociaci� col�lectiva i la concertaci� a nivell d'empresa, igualment creiem imprescindible dotar de veu i capacitat als i a les treballadores contribu�nt a la seva formaci� sindical, professional i personal, per a poder-se defensar de la intransig�ncia de la patronal.

s La FIC assumeix doncs, els principis de la Intersindical-CSC i t� la voluntat d'esdevenir l'objecte i el subjecte de la construcci� i gesti� de la societat justa i solid�ria per la qual lluitem.
Recull de Premsa

�ltimes not�cies

Revista
números anteriors

La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLET� ELECTR�NIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda


 

  Intersindical-csc � Portal de l'Angel 38, 1r pis � 08002 Barcelona � Tel. 934813660